The discussion concerning the return of class society, social inequality, and poverty has been revived in the 21st century Finland in the field of cultural and sociological studies and in public discussion. The consequences of the dismantling of the welfare state and the spread of neoliberal forms of thought and governance are visible, affecting divergent parts of the population in different ways. The talk about the growth of the middle class, which became widespread during the previous decades, has thus been contested by arguments pointing out the processes of polarisation and erosion in the Nordic welfare regime. In the VoxClass project we will ask what kind of resources the tradition of class analysis provides for us to discuss and analyse these ongoing yet apparently contradictory discourses. The idea of our interdisciplinary project is, firstly, to pinpoint the unproblematised matters of so-called post-Bourdieuan class analysis, and, secondly, to overcome these by reconstructing a more sensitive approach paying attention to hegemony theoretical critique of capitalism. With our empirical analyses of Finnish society, we will provide a novel theoretical approach which takes into account not only the distinctions constructed in the re-emerged class society, but also the silence or taciturnity and intersectional displacement of class.

Key words: 21st century, autobiography, capitalism, class theory, ethnicity, Finnish literature, Finnish society, gender, intersectionality, multidisciplinary, "new" class paradigm, Nordic welfare state, poverty, textual analyses, working life.

Luokka laadullisessa tutkimuksessa -työryhmä Sosiologipäivillä 2015

Sosiologipäivät 5.-6.3. Helsingissä

Työryhmän vetäjät: Dosentti Anu-Hanna Anttila & VTT Antti Maunu

Työryhmässä tarkastellaan, minkälaista on uusi laadullinen luokkatutkimus ja luokkateoretisointi. Pohdinnan alla ovat: Millä eri tavoilla empiiristä luokkatutkimusta tehdään ja minkälaisia tuloksia saadaan? Miten luokka ymmärretään käsitteenä ja tutkimuksenteon välineenä eri tutkimustraditioissa? Miten metodologiset valinnat ja teoreettiset perustat vaikuttavat luokasta tietämiseen? Meitä kiinnostavat empiiristen ja teoreettisten kysymysten ohella erityisesti nk. uuden luokkatutkimukseen luettavat feministiset ja ”skeggsiläiset” tavat tehdä laadullista luokkatutkimusta mutta näiden ohella toki myös muut luokkatutkimuksen perinteet. Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa käsitellään laadullista luokkatutkimusta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Toivotamme tervetulleiksi ne esitykset, joissa analysoidaan empiirisesti 2000-luvun Suomen luokkaproblematiikkaa ja luokkakysymykseen yhdistyviä muita, kuten sukupuoleen, nuoruuteen ja etnisyyteen liittyviä kytkentöjä.

ALUSTAVA AIKATAULU


Torstaina 5.3. klo 15.00–18.00

15.00–15.30 Anu-Hanna Anttila (TY): Luokkatutkimuksen kulttuurintutkimuksellinen perinne

15.30–16.00 Antti Maunu (HY): Luokka ja toimijuus ‒ miten ilmenee ja kuinka analysoida?

16.00–16.30 Tero Pajunen (TY): Ammatti- ja yliopisto-opiskelijoiden ilmaisemat toimijuudet juomistarinakeskusteluissa

16.30–17.00 Tiina Sihto (JY): Työn ja hoivan välissä – Työssäkäyvien naisten hoivahabitus

17.00–17.30 Ilkka Levä (HY) & Anu-Hanna Anttila (TY): Toimen miehestä toimihenkilöön. Työn ja luokka-aseman käsitehistoriaa teollistumisen aikana

Perjantaina 6.3. klo 10.00–12.00

10.00–10.30 Johanna Hiitola (TaY): Vanhemmuus, luokka ja lapsen tahdonvastainen huostaanotto – vanhempien vastineet hallinto-oikeuksien käsittelyissä

10.30–11.00 Mari Vuorisalo (JY): Lasten erilaisuudet päiväkodissa – Luokkia leikkikentällä?

11.00–11.30 Sirkku Ranta (ISY): Idea työläisestä järjestää ammattikasvatuksen aikaa

11.30–12.00 Lauri Lahikainen (TaY): Ilmastonmuutos, luokka ja näkökulma

Tervetuloa!

Tarkemmat tiedot ja abstraktit Sosiologipäivien sivuilta.

_______________________________________________

Teetkö luokkatutkimusta?

LUOKKAKOKOUS-seminaari 20.10.2014

Teetkö tai suunnitteletko luokkaan liittyvää tutkimusta tai opinnäytettä? Vai ohjaatko luokka-aiheista opinnäytettä? Jos vastaat kyllä, olet erittäin tervetullut osallistumaan Luokkakokoukseen!

Voice and Silence of Class -tutkimushanke (lyh. VoxClass) järjestää kaksipäiväisen Luokkakokous-seminaarin, joka pidetään Turun yliopistossa yksipäiväisenä 20.10.2014. Joten merkitse ylös kalenteriisi!

Monitieteisen seminaarin luennot ja työryhmät on suunnattu kaikille, jotka tekevät yhteiskuntaluokkaan liittyvää tutkimusta tai ovat siitä kiinnostuneita. Kutsumme mukaan niin kanditutkielman, pro gradun ja väitöskirjan tekijät ja heidän ohjaajansa kuin myös luokkatutkimusta tekevät tutkijat.

Seminaarin monitieteisiin työryhmiin toivotaan esityksiä luokan teemojen parissa työskenteleviltä tutkijoilta ja opiskelijoilta eri aloilta. Työryhmissä käsitellään niin luokkatutkimuksen teoriaa kuin metodologiaakin sekä luokkaa tutkimuskohteena monilla eri tieteenaloilla.

Lähetä lyhyt abstrakti (maks. 250 sanaa) luokkatutkimuksestasi ja toiveesi työryhmästä järjestäjille torstaihin 2.10.2014 mennessä osoitteeseen: voxclass-luokkakokous@utu.fi

Myös muut osallistujat (esim. ohjaajat ja opinnäytettä vasta suunnittelevat) ovat tervetulleita osallistumaan työskentelyyn, vaikkei omaa esitystä pitäisikään. Tällöinkin pyytäisimme ilmoittautumaan ko. päivään mennessä järjestäjille.

Työryhmätyöskentelyn lisäksi Luokkakokous-seminaarissa tarjoamme seuraavat luennot:

- Dosentti Anu-Hanna Anttila: "Luokkajärjestys ja työnjako kotisiivouspalveluissa”

- Dosentti Päivi Berg: "Kunnon kansalaiseksi? Liikunta, luokka, ruumis ja sukupuoli"

- VTM Harley Bergroth: "Eriarvoisuuden ruumiillinen kokeminen suomalaisten arkipäivän kokemuksissa köyhyydestä"

- VTT Marja Peltola: "Maahanmuutto, perhe ja luokittunut kunnollisuus"

Maanantaina 20.10. järjestetään seminaaripäivän yhteinen illanvietto, jossa julkistetaan pitkään odotettu luokkatutkimuksen nykyklassikko Beverley Skeggsin Elävä luokka (Vastapaino 2014). Kirjoja on tuolloin myös myynnissä. Ks. tarkemmat kirjan tiedot.

Seminaarin ohjelma on valmis ja se on lähetetty kaikille osallistujille.

Seminaariin osallistuminen on ilmaista.

Tervetuloa!

VoxClass-hankkeen puolesta dosentti Anu-Hanna Anttila, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto

------

Class and Intersectionality Seminar May 26-27, 2014

A two-day seminar will be held in Humboldt University/Nordeuropa Institut on May 26-27, 2014, in Berlin. There will be on also a Round Table discussion with several presentations on the topic of class, gender, ethnicity and their intersections.

The presentations on social class, intersectionality and Finnish case studies are offered by the researchers of VoxClass project and Nordeuropa Institut. This Round Table will be open to researchers and students working with the topic of social class.

The preliminary programme of Class and Intersectionality seminar

Monday 26. May 2014

Lectures

- Anu-Hanna Anttila: Class research in Finland: an introduction

- Lauri Lahikainen: Marx, class and intersectionality: a political ontological perspective

- Ralf Kauranen: Between classification and misrecognition: on Bourdieu's conception of class

---

Tuesday 27. May 2014

Round Table sessions

- Katariina Mäkinen: The Finnish anti-immigration debate: perspectives of class

- Jussi Ojajärvi: Learning to understand class through contemporary Finnish literature

- Izabela A. Dahl: Doing social history. Some remarks on social categorisations, intersectionality and research sources

- Rasmus Geßner: Who can speak? Subalternity of Eastern European Feminism

- Harley Bergroth: Embodiment of inequality and class in Finnish everyday experiences of poverty

- Emma Lamberg: Commitment in precarious university work. Experiences of young doctoral students working under grant

- Anu-Hanna Anttila: Class and gender order in hired domestic work

- Ralf Kauranen: The prime minister's world: Finnish neoliberal politics and the residuals of class

---

+ Wednesday 28 May 2014

starting 10 am Visiting Finland-Institute, Georgenstr. 24, 10117 Berlin

with Eva Buchholz, Lecturer for Finnish

Welcome!

On behalf of organisers

Dr. Anu-Hanna Anttila & Dr. Izabela A. Dahl

-----------------------------------------------------

Luokan järjestys -kurssi (Turun yliopisto, kl 2014)

Ajankohta: tiistaisin ja torstaisin ajalla 13.3.-29.4. 2014, klo 14-16

Paikka: luentosalit I, X ja Pha1 (yliopistonmäellä)

Laajuus: 20 t luennot ja oppimispäiväkirja (2 op) + kirjatentti/essee (3 op), yht. 5 op.

Luokan järjestys -kurssi (5 op) tarjoaa opiskelijalle monitieteisen johdatuksen suomalaisen luokkatutkimuksen teoriaperinteisiin ja traditioihin sekä etenkin monitieteiseen laadulliseen luokkatutkimukseen. Luennoitsijat ovat sosiologian, historian, kirjallisuudentutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, filosofian ja mediatutkimuksen alojen tutkijoita, joiden tutkimushankkeissa luokka on keskiössä.

Luentosarjan (2 op) ensimmäisillä luennoilla esitellään luokan käsitteeseen liittyviä ymmärtämisentapoja sekä Marxin ja Bourdieun hahmottelemia luokkateorioita. Muissa luennoissa avataan uusimman luokkatutkimuksen painopisteitä luokan ohella etenkin sukupuolen, rotu-etnisyyden ja muiden yhteiskunnallisten jakojen (ja niiden intersektioiden) näkökulmista empiiristen tapaustutkimusten avulla. Näin opiskelijalle muodostuu monipuolinen kuva erilaisista luokkateoreettista käsityksistä ja kytkennöistä esimerkiksi feministiseen ja työelämän tutkimukseen.

Opiskelija pääsee myös itse soveltamaan luennoilta oppimaansa oppimispäiväkirjassa, jossa erillisten tehtävien ja kysymysten avulla hahmotellaan luokan järjestymistä suhteessa muihin jaotteluihin, järjestyksiin ja erontekoihin. Tentittävät kirja ja valikoima artikkeleita (3 op) tukevat nekin luennoilla opittua.

Luentosarjan aikataulu on lopullinen (päivitetty15.2.2014).

LUENNOT (2 op)

to 13.3. Dos. Anu-Hanna Anttila: Johdatus luokkatutkimukseen, ls I

ti 18.3. FM Lauri Lahikainen: Marx ja luokka, ls. I

to 20.3. PD Ralf Kauranen: Bourdieu ja luokka, ls. I

ti 25.3. Dos. Anu-Hanna Anttila: Luokka ja työnjako, ls. I

ti 1.4. FM Mona Mannevuo: Prekariaatti, luokka ja sukupuoli, ls. X

to 3.4. Dos. Kati Launis: Kerrottu köyhyys ja luokka, ls. X

to 10.4. YTT Katariina Mäkinen: Luokka ja tunteet, ls. X

ti 15.4. Apul.prof. Suvi Salmenniemi: Kun luokan järjestykset muuttuvat: luokkaretkellä sosialismista kapitalismiin Venäjällä, ls. I

ti 22.4. FT Tommi Römpötti: Luokka 2000-luvun suomalaisissa nuorisoelokuvissa, ls. Pha1

ti 29.4. Dos. Jussi Ojajärvi: Torjuttu luokka ja luokan paluu nykykirjallisuudessa, ls. I

Luennot suoritetaan erikseen ohjeistettavalla ”oppimispäiväkirjalla”, jossa on temaattisia kysymyksiä. Muodoltaan se muistuttaa enemmänkin kotitenttiä, kuin luentopäiväkirjaa. Oppimispäiväkirjan viimeinen jättöpäivä ke 27.5.2013.Tästäkin enemmän ensimmäisellä luentokerralla.

KIRJATENTTI (3 op)

Luentojen lisäksi kurssille suoritetaan kirjatentti (yksi englanninkielinen teos + suomenkielisiä artikkeleita, yht. 3 op) seuraavalla tavalla:

JOKO Beverly Skeggs: Formation of Class & Gender TAI Imogen Tyler: Revolting Subjects JA lisäksi kokoelma suomenkielisiä artikkeleita.

Huom. tenttikirjoja saatavana Kurssikirjastosta myös sähköisessä muodossa. Artikkelit saatavissa sähköisessä muodossa Moodle 2 –työskentelyalustalla (esitellään ensimmäisellä luentokerralla).

Tenttipäivät:

ti 8.4. ensimmäinen tenttimahdollisuus, ls. X

to 24.4. toinen tenttimahdollisuus, ls. I

pe 6.6. kolmas tenttimahdollisuus (Humanistisen tdk:n yleinen tenttipäivä, ilmoittauduttava erikseen) klo 12.00 saleissa L 302, L 303 ja L 304.

Oppimispäiväkirjan ja kirjantentin vastaanottajat ovat Anttila ja Kauranen (kulttuurihistoria).

KURSSIN SUORITTAMINEN

Kurssin eri oppiaineiden vastuuopettajat ovat: dosentti Anu-Hanna Anttila (kulttuurihistoria), dosentti Kati Launis (kotimainen kirjallisuus) ja apulaisprofessori Suvi Salmenniemi (sosiologia).He vastaavat kurssia koskeviin kysymyksiin. Kurssi on myös muiden oppiaineiden opiskelijoille vapaasti valittavissa ja niiden sisällyttämisestä tutkintoon kannattaa keskustella oman oppiaineen opettajien kanssa erikseen.

KORVAAVUUDET

Kurssi on osa historia-aineiden opintoja:

Kulttuurihistoria, koodi KUHI0274

Suomen historia, koodi on SUHI0429

Lisäksi kurssin voi sisällyttää ainakin seuraavien oppiaineiden opintoihin:

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot: A1.2. ja syventävät opinnot sopimuksen mukaan

Sosiologian opinnot: K.9. Sosiologian erityisalat 2, koodi: SOSI0194 (käy myös perusopintojen erityisaloihin)

Mediatutkimuksen opinnot: METU0191 A2.e Erot ja identiteetit ja METU0146 S3. Projektiopinnot

Luokan järjestys -kurssin järjestää Voice and Silence of Class -tutkimushanke (lyh. VoxClass), jota rahoittaa Koneen Säätiö (2012–2014).

Tervetuloa mukaan!

-------------------------------------------

Uusi luokkatutkimus ja -teoria työryhmän kokoontuminen (Sosiologipäivät 2013)

Uutta suomalaista luokkatutkimusta ja -teoriaa käsittelevän ryhmän vetäjinä toimivat Luokan ääni ja hiljaisuus -projektissa työskentelevät Anu-Hanna Anttila ja Katariina Mäkinen. Työryhmän viisi esitystä valottivat keskustelua luokasta ja luokkatutkimuksesta hyvin erilaisista mutta keskenään dialogiin asettuvista näkökulmista. Keskustelu oli vilkasta ja osallistujia 27.

Työryhmä alkoi Anttilan ja Mäkisen yleiskatsauksella nykyisen luokkatutkimuksen ajankohtaisiin keskusteluihin. Mirja Liikkasen esitys peruuntui sairastumisen vuoksi, mutta Liikkasen abstraktissaan mainitsemaa Sosiologia-lehden luokkatutkimuksen metodologiaa käsitellyttä keskustelua sivuttiin sekä alkupuheenvuorossa että myöhemmin keskustelussa.

Marjo Kolehmaisen esitys ”Sukupuolen ja seksuaalisuuden sääteleminen maun kautta” lähestyi luokkateorian kysymyksiä maun ja affektien tutkimuksen näkökulmasta. Alustuksessa Kolehmainen esitti, että luokkasidonnainen maun diskurssi ja makuarvostelmiin liittyvät affektiiviset reaktiot ovat yksi keskeinen väline sukupuolen ja seksuaalisuuden sosiaalisessa säätelyssä.

Esityksessään ”Feministisosiologeja keskiluokan jäljillä” Kirsti Lempiäinen peilasi erityisesti Stephanie Lawlerin kulttuurisosiologista keskiluokan tulkintaa omaan analyysiinsa akateemisesta toimijuudesta ja työllisyydestä. Toisin kuin Lawlerin tulkinnassa, akateeminen ”keskiluokkainen” toimijuus ei Lempiäisen mukaan rakennu ”inholle” tai ”torjunnalle” vaan mukaan menemiselle ja akateemisen doksan hiljaiselle hyväksymiselle.

Katariina Mäkinen käsitteli aihettaan ”Maahanmuuttokeskustelu ja luokan hiljaisuus” pääasiassa meneillään olevan tutkimuksen metodologisten ja teoreettisen lähtökohtien kannalta. Mäkinen kysyi, millä tavoin voi tutkia ”luokan hiljaisuutta” maahanmuuttovastaisessa internet-keskustelussa, ja korosti erityisesti kapitalistisiin suhteisiin liittyvää näkökulmaa luokkaan.

Teemu T. Mantsinen tarkasteli esityksessään ”Luokka, kulttuuri, uskonto” uskonnon ja luokka-aseman suhdetta. Omaan tutkimukseensa perustaen Mantsinen selitti uskonnon ja luokka-aseman suhdetta kulttuurien kilpailulla rationaalisen valinnan ja toiminnan kehyksessä, ja avasi keskustelua sekä uskonnon merkityksestä suhteessa yhteiskuntaluokkaan että ryhmätason luokkatutkimuksesta.

Anu-Hanna Anttilan esitys ”Luokkatapaisuus ja kotitöiden sukupuolitettu jakaminen” perustui empiiriselle tutkimukselle Tilastokeskuksen Ajankäyttötutkimuksen primaariaineistosta eli ajankäyttöpäiväkirjoista. Anttilan mukaan sukupuolen lisäksi kotitöiden jakautumisessa on merkitystä myös luokkatapaisuudella, sillä kysymys on resursseista: keskiluokkaisuus avaa laajemman kirjon luokkaan yhdistyviin sukupuolen performatiivisiin repertuaareihin.

Työryhmässä keskustelua herättivät erityisesti metodologiset valinnat ja niiden seuraukset erilaisten tutkimusasetelmien kannalta.

----------------------------------------------

Uusi luokkatutkimus ja -teoria työryhmä Sosiologipäivillä (21.-22.3.2013)

Uusi luokkatutkimus ja -teoria -työryhmässä tutkitaan, minkälaista on uusi suomalainen luokkatutkimus ja luokkateoretisointi. Miten luokka ymmärretään käsitteenä ja tutkimuksenteon välineenä eri tutkimustraditioissa? Millä eri tavoilla empiiristä luokkatutkimusta tehdään ja minkälaisia tuloksia saadaan? Miten metodologiset valinnat ja teoreettiset perustat vaikuttavat luokasta tietämiseen? Meitä kiinnostavat luokkateoreettisten kysymysten ohella erityisesti jälki-bourdieuläisen elämäntapatutkimuksen, ”skeggsiläisen” luokkatutkimuksen ja materialistisen feminismin pohdinnat, mutta näiden ohella toki myös muut luokkatutkimustraditiot. Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa käsitellään luokkateoriaan liittyviä kysymyksiä (mahdollisesti myös paneelissa muiden esitysten ohella). Yhtälailla toivotamme tervetulleiksi ne esitykset, joissa analysoidaan empiirisesti 2000-luvun Suomen luokkaproblematiikkaa ja siihen yhdistyviä muita, etenkin sukupuoleen, etnisyyteen ja ikään liittyviä kytkentöjä.

Työryhmän vetäjinä toimivat dosentti Anu-Hanna Anttila (TY) ja YTT Katariina Mäkinen (TaY) VoxClass-hankkeesta.

Ilmoittautumistiedot ym. ks. Sosiologipäivien sivut.


----------------------------------------------

8. LUOKAN JÄRJESTYS JA ELÄMINEN

(Naistutkimuspäivät 16.-17.10.2012)

Työryhmäkuvaus:

Työryhmässä pohditaan monitieteisesti, miten luokkaa tehdään, koetaan ja eletään arjessa, kulttuurisissa luokan esityksissä, luokan teoretisoinneissa ja yhteiskunnan rakenteissa. Miten luokka järjestyy ja kytkeytyy sukupuolen, etnisyyden ja muiden järjestämisen tapojen kanssa – tai vaimenee, muuntuu ja siirtyy totutulta paikaltaan? Miten arki, kokemus ja tunteet ovat läsnä luokkapuheessa ja luokan feministisessä teoretisoinnissa? Entä mitä tekemistä uusliberalistisen talousajattelun voittokululla on luokan, sukupuolen ja etnisyyden uudenlaisten järjestysten kanssa?

Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa lähestytään luokan, sukupuolen, etnisyyden ja muiden erontekojen (yhtäaikaisia) ilmentymiä ja vaikutuksia. Tervetulleita ovat sekä historiaan että nykypäivään kohdistuvat luokkapohdinnat, kaikilta eri tieteenaloilta!

Tervetuloa!

ABSTRAKTIT

OHJELMA

Puheenjohtajat: Anu-Hanna Anttila ja Kati Launis

ls. Linna 6017

.........................................................
Perjantai 16.11. klo 15.00-17.30

15.00–15.30 Laika Nevalainen: Keskuskeittiöt – uhka vai mahdollisuus? Luokka ja sukupuoli yhteiskeittiöistä käydyssä keskustelussa 1900-luvun alkupuolen Suomessa

15.30–16.00 Emilia Koivumäki: ”Tämä paikka ei sovi kunnon tytölle” – säädyllisyys se luokan tekee

16.00–16.30 Eerika Koskinen-Koivisto: ”Rasvanahkainen työmies”: Luokka, sukupuoli ja kysymys sosiaalisesta noususta vuonna 1927 syntyneen tehdastyöläisnaisen elämässä

16.30–17.00 Kukku Melkas: Siirtolaiskirjallisuudesta työläiskirjallisuuteen: Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden työväenluokkaistuminen 2000-luvulla

17.00–17.30 Anu-Hanna Anttila: Sukupuolitettu kotityönjako ja järjestykset

......................................................
Lauantai 17.11. klo 9.30–11.30

9.30–10.00 Lotta Kähkönen, Mona Mannevuo & Mari Pajala: Makuasioista ei voi kiistellä? Luokka ja moraali Helsingin Sanomissa

10.00–10.30 Katariina Mäkinen: Luokka ja yksilöllisyys

10.30–11.00 Mona Mannevuo: Velvollisuutena mielekäs työ: Y-sukupolvi ja julma optimismi

11.00–11.30 Anu-Hanna Anttila ja Ilkka Levä: Sukupuoli ja luokka toimihenkilöliikkeessä

----------------------------------------------


Onnistunut Making and living genderd class -seminaari Making and living genderd class -päiväseminaari (26.10.2012) keräsi hienosti yleisöä. Kävijöitä oli päivän luentoja kuuntelemassa toista sataa. Pääpuhujan professori Beverley Skeggsin esitystä oli kuulemassa salintäysi yleisö. VoxClass-hankkeen tutkijat kiittävät niin muita esiintyjiä kuin yleisöäkin!

Uutisia päiväseminaarista:

"Kansainvälinen luokkaa ja sukupuolta käsittelevä seminaari" (TY/ Uutisvirtaa)

"Ikuisesti työväenluokkaa" (Kansan Uutiset)

"Luokan käsitteen paluu" (Turun Ylioppilaslehti)
Tervetuloa osallistumaan Making and Living Gendered Class -päiväseminaariin, joka pidetään perjantaina 26.10.2012 klo 10-16.30 Turun yliopistossa Janus-salissa (Sirkkala, Kaivokatu 12). Seminaarissa tarkastellaan useiden tutkijoiden voimin luokan ja sukupuolen yhteisvaikutuksia. Pääesiintyjänä sosiologian professori Beverley Skeggs (Goldsmiths College, University of London). Muut puheenvuorot Voice and Silence of Class -projektin (VoxClass) tutkijoilta ja muilta asiantuntijoilta. Lisäksi esitellään Skeggsin Elävä luokka -teoksen (Vastapaino 2012) suomennosprosessia.

Päiväseminaari on avoin tutkijoille ja opiskelijoille. Seminaarin järjestävät VoxClass-projekti ja Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Tilaisuuteen ilmoittautuminen on päättynyt.

Time schedule and presentations (preliminary)

10:00 Adj. Prof. Anu-Hanna Anttila (Univ. of Turku): Opening words: About Finnish Class Research

10:10 Dr. Soc. Sc. Katariina Mäkinen (Univ. of Tampere): Fragile Individuality and Class

10:40 PhD Jussi Ojajärvi (Univ. of Oulu): Class in Disguise. On Literary Representations of the Return of the Repressed Antagonism

11:00 Dr. Soc. Sc. Juha Koivisto (Univ. of Helsinki): Class, Gender, and Ideological Forms and Powers

11:20 Adj. Prof. Kati Launis & Harley Bergroth (Univ. of Turku): Class Negotiations: Autobiographical Writings of Poverty in Contemporary Finland

11:40 Adj. Prof. Anu-Hanna Anttila (Univ. of Turku): Gendered Division of Labour as a Matter of Class

12:00 Lunch break

13:00 Prof. Beverley Skeggs (Goldsmiths College): Class, Self, Culture

14:00 Adj. Prof. Kirsti Lempiäinen (Univ. of Lappland) and PhD Mari Pajala (Univ. of Turku): Critical Comments

14:30 Panel Making and Living Gendered Class and discussion (discussants: Prof. Beverley Skeggs, Prof. Marianne Liljeström, Adj. Prof. Kirsti Lempiäinen and PhD Mari Pajala)

15:45 Coffee and last presentation Lauri Lahikainen & Mikko Jakonen: Translation process and publication of the novel translation of monograph Elävä luokka by Beverley Skeggs.

approximately 19:00 Social Evening starts (Restaurant Koulu/Viinitupa, tables are booked)

Naistutkimuspäivät (2012) työryhmä: Luokan järjestys ja eläminen

Työryhmässä pohditaan monitieteisesti, miten luokkaa tehdään, koetaan ja eletään arjessa, kulttuurisissa luokan esityksissä, luokan teoretisoinneissa ja yhteiskunnan rakenteissa. Miten luokka järjestyy ja kytkeytyy sukupuolen, etnisyyden ja muiden järjestämisen tapojen kanssa – tai vaimenee, muuntuu ja siirtyy totutulta paikaltaan? Miten arki, kokemus ja tunteet ovat läsnä luokkapuheessa ja luokan feministisessä teoretisoinnissa? Entä mitä tekemistä uusliberalistisen talousajattelun voittokululla on luokan, sukupuolen ja etnisyyden uudenlaisten järjestysten kanssa?

Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa lähestytään luokan, sukupuolen, etnisyyden ja muiden erontekojen (yhtäaikaisia) ilmentymiä ja vaikutuksia. Tervetulleita ovat sekä historiaan että nykypäivään kohdistuvat luokkapohdinnat, kaikilta eri tieteenaloilta!

Anu-Hanna Anttila, Turun yliopisto
anantti(a)utu.fi

Kati Launis, Turun yliopisto
klaunis(a)utu.fi

ks. Naistutkimuspäivien sivut

----------------------------------------------

Katariina Mäkisen väitös (1.6.2012)

VoxClass-hankkeen tutkija Katariina Mäkinen väittelee Tampereen yliopistossa 1.6.2012 aiheella Becoming Valuable Selves. Self-Promotion, Gender and Individuality in Late Capitalism (Miten minusta tulee arvokas? Itsen markkinointi, sukupuoli ja yksilöllisyys myöhäisessä kapitalismissa).

Väitöstiedote
Väitöskirja luettavissa sähköisenä